Technika doboru wentylatorów

Wentylatory to maszyny przepływowe do transportowania powietrza lub innych gazów. Możliwy przepływ następuje z pomieszczeń do otoczenia lub odwrotnie, oraz przez urządzenia technologiczne, za pośrednictwem przewodów wentylacyjnych. Przekazywanie energii do pokonania oporów przepływu odbywa się w wirniku, podstawowej części składowej wentylatora. Źródłem napędu wentylatora jest silnik elektryczny. Napęd może być realizowany jako bezpośredni, pasowy lub sprzęgłowy. Wirnik wentylatora musi pracować w obudowie spiralnej lub rurowej, zakończonej króćcami na ssaniu i tłoczeniu. Energia mechaniczna doprowadzona do wentylatora zamieniona zostaje na przyrost ciśnienia statycznego i dynamicznego, potrzebny do pokonania przepływowych strat ciśnienia gazu w urządzeniach i przewodach.

Podział wentylatorów

Ze względu na budowę wentylatory dzielimy na:

  • osiowe
  • diagonalne
  • promieniowe

Wentylatory osiowe

Znajdują one zastosowanie w chłodnicach samochodowych oraz są używane jako wentylatory stołowe, gabinetowe, sufitowe, ścienne.

Wentylatory diagonalne

Wentylatory diagonalne wypełniają lukę pomiędzy osiowymi i promieniowymi. W wentylatorach tego typu strumień z wirnika płynie na łopatki kierownicy, zachowując kierunek osiowy, lub wprowadzony jest do obudowy spiralnej wypływając króćcem tłocznym.

Wentylatory promieniowe

W wentylatorach promieniowych energia do gazu jest przekazywana na promieniowym kierunku przepływu. Napływ do wentylatora i wirnika jest osiowy. W komorze wlotowej wirnika zmienia się na promieniowy. Pojawia się efekt odśrodkowy, dodatkowo zwiększający przyrost ciśnienia. Tego zjawiska nie ma w wentylatorach osiowych. Dzięki niemu wytwarzane są wyższe przyrosty ciśnienia. Duży przyrost ciśnienia uzyskuje się przy stosunkowo mniejszej wydajności. Wentylatory promieniowe mają najszersze zastosowanie. Wykorzystywane są w przemylśe do wentylacji, transportu pneumatycznego, w układach odpylających jak i nadmuchowych . Umożliwiają transport czynnika na duże odległości.

Wentylatory dzielimy też ze względu na wielkość wytwarzanego ciśnienia spiętrzenia:

  • niskociśnieniowe dpc < 720 Pa
  • średniociśnieniowe 720 Pa < dpc < 3600 Pa
  • wysokociśnieniowe dpc > 3600 Pa

Przy wyborze wentylatora oprócz wydajności należy uwzględnić straty ciśnienia jakie będą w danym układzie, aby w efekcie końcowym mieć zapewniony zakładany przepływ czynnika. Straty ciśnienia występują na odcinkach prostych kanałów, kolanach , kształtkach, wlotach , wylotach, filtrach, cyklonach itp. Prędkości w kanałach mieszczą się zakresie od 4-25 m/s (i większe). Wyższe prędkości wpływają na większe straty ciśnienia oraz większy hałas. Tam gdzie nie ma konieczności stosowania transportu pneumatycznego zalecamy prędkości kilka m/s. W przypadku transportu pneumatycznego prędkości muszą być większe – od 16 m/s; zależne jest to też od wielu innych czynników uwzględnionych podczas projektowania i wytwarzania wentylatora.

Firma UNI-PRO Wentylatory Przemysłowe zajmuje się produkcją wentylatorów przemysłowych promieniowych: nisko, średnio i wysokociśnieniowych. Istnieje możliwoć obliczenia i wyprodukowania wentylatora o zadanym ciśnieniu i wydajności. Wentylatory produkujemy ze zwykłych blach stalowych oraz kwasoodpornych.

Wykonujemy wentylatory promieniowe specjalne, dostosowane do indywidualnych życzeń i wymagań klienta:

  • wentylatory transportowe do materiałów sypkich
  • wentylatory do nagrzewnic powietrza Wentylatory do materiałów sypkich
  • wentylator do nagrzewnic

W wentylatorach nagrzewnic powietrza często stosowane są napędy pasowe. W tego rodzaju napędach napotkać można kilka problemów technicznych, wymagających uwagi. Pierwszy problem dotyczy ustawienia kół pasowych tak, aby zapewnić prawidłową pracę pasów. Jest to szczególnie ważne w przypadku napędów wielopasowych (3-i więcej). Pasy muszą mieć jednakową długość. Źle ustawione koła powodują ich grzanie. Grzeją się również pasy. Przekładnia pracuje głośno, a pasy szybko się zużywają. Konfiguracja napędu powinna być taka, aby naciągnięta była dolna część pasa. Jest to ważne dla długich pasów oraz dla układów bez napinaczy. Luźna część pasa ma tendęcję do „trzepotania”. Wszelkie elemenyty obudowy i osłon muszą znajdować się w bezpiecznej odległości, aby zapobiec ocieraniu lub przypadkowemu obijaniu się pasa. Nie trudno w takich układach o niekontrolowane przyspieszone zużycie (strzępienie pasa).

Wirnik wentylatora podparty jest na dwóch łożyskach. Można stosować oprawy z łożyskami otwartymi lub oprawy zamknięte z uszczelniaczami. Wentylatory UNI-PRO do nagrzewnic ustalone są na układzie łożyskowym z możliwością kompensacji wydłożeń cieplnych wału. Dzięki temu łożyska nie przenoszą dodatkowych sił osiowych oraz luz wewnątrzłożyskowy utrzymywany jest na stałym poziomie. Takie rozwiązanie wydłuża żywotność łożysk oraz zapewnia niższy poziom hałasu.

Kolejna sprawa to smarowanie łóżysk. Temperatura oprawy może wynosić 80-90 oC. W każdym przypadku rozwiązania konstrukcyjnego łożyska muszą być smarowywane odpowiednim smarem stałym, a podczas eksploatacji dosmarowywane w określonych odstępach czasu. Okres dosmarowania zależny jest od warunków i czasu pracy łożysk. Oprawy zamknięte pozwalają na dłuższe zatrzymanie smaru wewnątrz łożyska. Jednak stopniowo smar wydostaje się z obudowy (specjalnie w tym celu wierci się w oprawie otwory wypływowe). Nowy smar aplikuje się przez smarowniczki wkręcone w obudowę. Przestrzeń wewnątrz oprawy nie może być szczelnie wypełniona smarem. Zbyt duża jego ilość stwarza dodatkowe opory ruchu łożyska i prowadzi do nadmiernego grzania się węzła łożyskowego.

Prawo autorskie ©2001 UNI-PRO Grzegorz Bokotko
UNI-PRO Wentylatory Przemysłowe
ul. Potkanowska 48, 26-600 Radom
tel.: +48 366 61 11
kom.: 602 404 505
E-mail: wentylatory@uni-pro.com.pl