Wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe są wentylatorami stosowanymi głównie do przesyłu czystego powietrza. Stosowane przez naszą firmę wentylatory przeciwwybuchowe posiadają wirniki promieniowe z tarczą pokrywającą (wlotową). Ten typ wirnika zapewnia wysoką sprawność wentylatora. Wirniki wentylatorów promieniowych wykonujemy stali zwykłej jakości oraz ze stali kwasoodpornych w różnych gatunkach w zależności od wymagań klienta. Dobrze wyważone dynamicznie wirniki pozwalają na długotrwałą bezawaryjną pracę. Wentylatory malujemy na kolor niebieski. Wirnik malowany jest na pomarańczowo. Nasze wentylatory przechodzą szczegółową kontrolę. Każdy wentylator po montażu jest włączany w celu sprawdzenia drgań i niewyważenia resztkowego. Tak przygotowany wentylator jest dopiero wysyłany do klienta.

Na życzenie klienta wykonujemy tego typu wentylatory w wersji wzmocnionej. Obudowa spiralna (kolektor) wykonana jest z grubszych balach. Wirnik wzmocniony przez grubsze łopaty. Dobierając wentylator promieniowy przeciwwybuchowy należy dokładnie obliczyć wydajność jak jest potrzebna oraz straty ciśnienia w całym ciągu rurociągu. Należy uwzględnić cyklony, filtry i inne urządzenia podłączone do odciągu itp.

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe produkujemy dla dwóch stref zagrożenia wybuchem do gazów strefa Z2 i do pyłów strefa Z22.

Strefa Z2 wentylatory przeciwwybuchowe do gazów
Niżej opisany zestaw silnika elektrycznego oraz wentylatora firmy UNI PRO spełnia wymagania Dyrektywy 94/9/EC w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, określone dla urządzeń nieelektrycznych – IIc 3G T3 IIA.

Oznaczenie
Przykład ogólny: WP355/570RD0 II 3G c Ex tb IIA T 140 0C

 • WP – wentylator promieniowy
 • 355/570 wielkość urządzenia
 • RD obroty prawe
 • P wykonanie specjalne
 • II grupa urządzenia
 • 3G – urządzenie 3 kategorii przeznaczone do pracy w strefie 2 zagrożenia wybuchem gazów
 • c rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
 • tb rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
 • IIA grupa wybuchowości dla gazów przewodzących
 • T 140 0C maksymalna temperatura powierzchni

Strefa Z22 wentylatory przeciwwybuchowe do pyłów

Niżej opisany zestaw silnika elektrycznego oraz wentylatora firmy UNI PRO spełnia wymagania Dyrektywy 94/9/EC w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, określone dla urządzeń nieelektrycznych – IIc 3D T3 IIA.

Oznaczenie

Przykład ogólny: WP355/570RD0 II 3D c Ex tb IIIC T 140 0C

 • WP- wentylator promieniowy
 • 355/570 wielkość urządzenia
 • RD obroty prawe
 • P wykonanie specjalne
 • II grupa urządzenia
 • 3D – urządzenie 3 kategorii przeznaczone do pracy w strefie 22 zagrożenia wybuchem pyłów
 • c rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
 • tb rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
 • IIIC grupa wybuchowości dla pyłów przewodzących
 • T 140 0C maksymalna temperatura powierzchni

Wentylatory przeciwwybuchowe to urządzenia o szerokim zakresie wydajności i ciśnień, przeznaczone do pracy w miejscach, w których występuje duże zagrożenie wybuchem. Konstrukcja urządzeń wentylacyjnych zastosowania przeciwwybuchowego może być różna. Każdy wentylator promieniowy do czystego powietrza możemy wykonać w wersji przeciwwybuchowej. Przy produkcji urządzeń wentylacyjnych przeciwwybuchowych bardzo ważne jest przestrzeganie najwyższych standardów jakości. Podczas ich pracy nie może dochodzić do iskrzenia, które może być potencjalną przyczyną wybuchu lub pożaru. Stosowanie specjalnych materiałów, a także hermetycznych obudów silnika (zapewnia to producent silnika), pozwala zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. Miejsca, w których muszą zostać zainstalowane wentylatory przeciwwybuchowe określają szczegółowe przepisy mogą to być np. laboratoria, przepompownie paliw, a także wszelkiego rodzaju magazyny substancji łatwo palnych itp. Należy określić strefę zagrożenia wybuchem, do której dobiera się konkretny wentylator. Duży wybór wentylatorów przeciwwybuchowych prezentowanych w naszej ofercie pozwala łatwo dobrać takie urządzenia, które bardzo dobrze będzie sobie radziło z pracą w najtrudniejszych warunkach.

Prawo autorskie ©2001 UNI-PRO Grzegorz Bokotko
UNI-PRO Wentylatory Przemysłowe
ul. Potkanowska 48, 26-600 Radom
tel.: +48 366 61 11
kom.: 602 404 505
E-mail: wentylatory@uni-pro.com.pl