Wyważanie wirników

Firma UNI-PRO poleca usługi w zakresie wyważania wirników wentylatorów.

Wyważanie przeprowadzamy w Naszej firmie lub na miejscu u klienta.

W przypadku wyważania samego wirnika (bez napędu) diagnostykę przeprowadzamy tylko w UNI-PRO.

Usługę wyważania u klienta wykonujemy przenośnym zestawem służącym przede wszystkim do wyważania dynamicznego w łożyskach własnych. Nie zakłada się ograniczeń co do gabarytów i mas wyważanych wirników.

Poza wymienioną powyżej główną funkcją , możemy dokonać:

  • Oceny drgań maszyny (wg ISO 10816-1 ,ISO 10816-3).
    W wyniku określamy stan jako dobry, zadawalający, przejściowo dopuszczalny, niedopuszczalny
  • Diagnostyki maszyn wirnikowych (na podstawie obrazu składowych widmowych drgań)
  • Dokładnego pomiaru prędkości obrotowej wirnika.

Zakład UNI-PRO oferujący usługę wyważania posiada kadrę doświadczonych pracowników, a także sprzęt oraz wyspecjalizowane miejsce do pracy. Dzięki temu gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług, a co za tym idzie szybkie rozwiązanie problemu. Do każdego wyważonego wirnika dołączamy protokół pomiarowy generowany automatycznie przez maszynę wyważającą.

Bardzo istotną sprawą jest aby wirnik wentylatora był wyważony statycznie jak i dynamicznie. Niepokojącym objawem podczas pracy wentylatora jest zwiększenie jego drgań. Powodem drgań mogą być różne przyczyny np. zabrudzony wirnik, zużyte łożyska, pasy klinowe, złe zamocowanie wentylatora oraz oczywiście niewyważony wirnik. Jeżeli wirnik był wyważany i utracił to wyważenie przyczyn może być wiele. Na przykład uszkodzenie wirnika, oderwanie masy korygującej, zbyt luźna piasta wirnika, zabrudzenie wirnika, dostanie się do wirnika ciała obcego itp. W przypadku utraty wyważenia najpierw należy usunąć przyczyny, następnie wirnik bezwzględnie wyważyć.

Na skutek niewyważenia zniszczeniu może ulec silnik, łożyska, obudowa wentylatora, sam wirnik. W skrajnym przypadku może dojść do zniszczenia całego wentylatora. Standardowo wirniki wyważa się na wyważarkach stacjonarnych. Wyważamy sam wirnik z piastą. Silnik wentylatora jest wyważony przez producenta silnika i nie wymaga wyważenia. W przypadku wyważania wentylatora na obiekcie u zleceniodawcy wyważamy cały zespół, Ciężarki korygujące mocujemy tylko do wirnika wentylatora. Prawidłowo wyważony wentylator zapewnia długotrwałą prawidłową pracę przez wiele lat.

Wirniki silników wentylatorów możemy wyważać:

  • statyczne,
  • dynamiczne.

Najprostsze jest wyważanie statyczne. Nie uwzględnia ono sił dynamicznych powstających podczas obrotu wirnika. Można go stosować jako wyważenie wstępne. Wyważenie dynamiczne uwzględnia siły powstałe podczas obrotu. Wyważenia takie przeprowadzamy w trakcie obrotu wirnika. Wyważanie dynamiczne jest kompleksowe i nie wymaga już wyważania statycznego. Wyważanie dzielimy też na jednopłaszczyznowy (możliwy do zastosowania dla wąskich wirników) i dwupłaszczyznowe (konieczne do realizacji dla wirników szerokich). W firmie UNI-PRO stosujemy metodę dwupłaszczyznową.

Działania związane z wyważaniem dzielimy je na:

  • wyważanie stacjonarne,
  • wyważanie w łożyskach własnych.

Wyważarki

Na rynku dostępne są różnego rodzaju wyważarki. Różnią się one konstrukcją przeznaczeniem i zastosowaniem. W naszej firmie używamy dwóch rodzajów wyważarek. Podstawową wyważarką jest maszyna CMT-300H2W, dzięki której możemy wyważać wirniki o masie od 3kg do 300kg i średnicy 1400mm. Jest to maszyna stacjonarna służąca do wyważania wirników i innych wirujących elementów. Zapewnia ona szybkie i bardzo dokładne wyważenie elementu wirującego. Drugą wyważarką jest ROTORTEST 3.5. Jest to przenośny zestaw do wyważania dynamicznego w łożyskach własnych i do diagnostyki maszyn wirnikowych. Nie ma tu ograniczeń co do gabarytów i mas naprawianych wirników. Proces realizowany wyważarką przenośną jest bardziej skomplikowany i wymaga znacznie większego nakładu pracy.

Przyczyny niewyważenia

Zagadnienie wyważania jest bardzo szerokie. Wyważać należy wszystkie elementy wirujące powodujące drgania. Przykładowo wirniki wentylatorów, wirniki silników, koła pasowe, sprzęgła, koła samochodowe, i wiele innych tego typu elementów. My zajmujemy się tematem wyważania różnego rodzaju wirników wentylatorów przemysłowych. Mechanizmy niewyważone zamocowane bezpośrednio na czopie silnika powodują uszkodzenie łożysk, pokryw łożyskowych silnika a w dalszej kolejności uszkodzenie łap silnika. Nie należy lekceważyć możliwych objawów, ponieważ niewyważony wirnik doprowadzi w końcu do popękania całego wentylatora. Wentylator wtedy wymaga bardzo kosztownej naprawy lub wymiany na nowy.

Prawo autorskie ©2001 UNI-PRO Grzegorz Bokotko
UNI-PRO Wentylatory Przemysłowe
ul. Potkanowska 48, 26-600 Radom
tel.: +48 366 61 11
kom.: 602 404 505
E-mail: wentylatory@uni-pro.com.pl