Uni-Pro Wybierz język

Wentylatory - Uni-Pro

Niezbędne w niemal każdej dziedzinie przemysłu, wentylatory przemysłowe służą do zapewnienia skutecznej wentylacji, a także usuwaniu zanieczyszczeń, dymu, pyłu i zużytego powietrza z pomieszczeń produkcyjnych lub magazynów. Niezbędne wszędzie tam, gdzie odbywa się praca z użyciem toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia substancji, takich jak farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. W bardzo trudnych warunkach pracy, w celu zapewnienia dużej trwałości i niezawodności działania, wentylatory dla przemysłu wykonuje się z wytrzymałych stopów metali lub tworzyw sztucznych. Materiały wykorzystywane do produkcji, są wtedy bardzo odporne na działanie toksycznych materiałów, więc bez przeszkód mogą pracować w najtrudniejszych warunkach, również tam gdzie występuje duża wilgotność powietrza. Dla utrzymania bezpiecznych i sprzyjających warunków pracy, wentylator przemysłowy powinien zostać dobrany pod kątem wielkości wydajności powietrza przy zadanym ciśnieniu, w stosunku do objętości pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany.


Wentylatory promieniowe

Wentylatory promieniowe oznaczane literami WP, w wersjach standardowych stosujemy do wentylacji pomieszczeń, instalacji wentylacyjnych, za filtrami do odpylania, w wielu urządzeniach, w których czystego powietrza. Zakres zastosowań tych wentylatorów jest bardzo szeroki. Wydajność od 700m3/h do 70 000 m3/h. Ciśnienia jakie nasze wentylatory wytwarzają są od 100Pa do 8000Pa. Produkowane przez nas wentylatory promieniowe mogą być przystosowane do pracy w różnych temperaturach od -20oC do 350oC.

Wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory przeciwwybuchowe są stosowane w wentylacjach pomieszczeń, instalacjach wentylacyjnych, w wielu urządzeniach, w których występuje czyste powietrze. Stosowane są tam gdzie występuje zagrożenie wybuchem i musi być podana dokładnie strefa zagrożenia wybuchem. Produkujemy wentylatory przeciwwybuchowe do gazów i pyłów. Dla strefy Z2 i Z22 zagrożenia wybuchem. Zakres wydajności naszych wentylatorów jest od 700 m3/h do 70 000 m3/h. Ciśnienia jakie wentylatory wytwarzają są od 100Pa do 8000Pa

Wentylatory dachowe

Ten typ wentylatorów oznaczamy literami WPD. Promieniowe wentylatory dachowe które produkujemy są przeznaczone do wentylacji pomieszczeń i hal. Wentylatory tego typu mocujemy na dachu. Nasze wentylatory dachowe posiadają wirniki promieniowe. Napędzane są silnikami trójfazowymi lub jednofazowymi. Zakres wydajności naszych wentylatorów dachowych jest od 500m3/h do 20 000 m3/h. Ciśnienia jakie te wentylatory wytwarzają są od 100Pa do 1300Pa.

Wentylatory z tworzyw sztucznych

Promieniowe wentylatory z tworzyw sztucznych (oznaczenie WPT) odpornych na większość agresywnych mediów chemicznych stosujemy w instalacjach oczyszczania powietrza, w procesach galwanizacji, trawienia, tłoczenie gazów korozyjnych itp. Są odporne chemicznie w kontakcie z wieloma kwasami, zasadami i rozpuszczalnikami. Zakres wydajności od 700 m3/h do 70 000 m3/h. Obudowa z polietylenu PE jest odporna na promieniowanie UV, temperaturę (od -40oC do +50oC), wilgoć. Charakteryzuje się także dobrą odpornością na uderzenia i ścieranie. Tworzywo PP z którego wykonany jest wirnik – odporny jest na długotrwałe działanie temperatury (trudnozapalność).

Wentylatory specjalne

Wentylatory promieniowe w wykonaniach specjalnych wykonujemy na specjalne zamówienie klienta. Wentylatory te dostosowujemy do specjalnych wymagań zleceniodawcy. Charakteryzuję się one nietypową budową. Zakres zastosowań tych wentylatorów jest bardzo szeroki. Zakres wydajności wentylatorów jest od 700m3/h do 70 000 m3/h. Ciśnienia jakie wentylatory wytwarzają są od 100Pa do 8000Pa. Wentylatory specjalne mogą być przystosowane do pracy w różnych temperaturach. Zakres temperatur dla jakich produkujemy wentylatory jest od -40oC do 350oC.

Wentylatory transportowe

Wentylatory promieniowe transportowe w wykonaniach standardowych stosujemy do transportu trocin, styropianu, pyłów itp. Ten typ wentylatorów oznaczamy literami WT. Mają zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, instalacjach do transportu wyżej wspomnianych cząstek, w instalacjach do odpylania, w wielu urządzeniach, w których występuje zabrudzone powietrze, wentylatory promieniowe transportowe mają zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Zakres wydajności naszych wentylatorów jest od 700m3/h do 13 000 m3/h. Ciśnienia jakie wentylatory wytwarzają są od 100Pa do 5000Pa.

Wentylatory do zabudowy

Wentylatory promieniowe do zabudowy (oznaczenie WPM) mają zastosowanie w kabinach lakierniczych, piecach lakierniczych, suszarniach, do przetłaczania powietrza w obiegach zamkniętych jak i otwartych oraz w wielu urządzeniach, w których występuje czyste powietrze. Stosuje się je tam gdzie wentylator musi być zabudowany w urządzeniu. Zakres wydajności naszych wentylatorów jest od 700m3/h do 70 000 m3/h. Ciśnienia jakie wentylatory wytwarzają są od 100Pa do 8000Pa. Promieniowe wentylatory do zabudowy mogą być przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -20oC do 350oC.

Wyważanie wirników

Wyważanie wirników przeprowadzamy w Naszej firmie lub na miejscu u klienta. W przypadku wyważania samego wirnika (bez napędu) diagnostykę przeprowadzamy tylko w UNI-PRO. Wyważanie u klienta wykonujemy przenośnym zestawem służącym przede wszystkim do wyważania dynamicznego w łożyskach własnych. Nie zakłada się ograniczeń co do gabarytów i mas wyważanych wirników. Na życzenie sporządzamy oceny drgań maszyny, diagnostyki maszyn wirnikowych (na podstawie obrazu składowych widmowych drgań), dokładnego pomiaru prędkości obrotowej wirnika.

Usługi dodatkowe

Firma UNI-PRO poleca usługi w zakresie spawania stali zwykłej jakości, stali kwasoodpornej oraz aluminium, cięcia plazmą numeryczną, produkcji kształtek, kolan, trójników itp. Wykonujemy komory dźwiękochłonne wentylatorów dzięki którym poziom dźwięku zmniejsza się do 20dBA. Oferujemy realizację remontów całych wentylatorów przemysłowych jak i samych wirników.

Prawo autorskie ©2001 Uni-Pro Grzegorz Bokotko
Uni-Pro Wentylatory Przemysłowe
ul. Potkanowska 48, 26-600 Radom
tel. 48-366-61-11, 602-404-505
E-mail:
wykonanie Studio Nivo